บริษัท ต.เสริมทรัพย์ จำกัด
ประกอบธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่ายขายปลีก-ส่ง อุปกรณ์โดรน

เครื่องมือ เครื่องใช้ทางการเกษตร อาหารเสริมสำหรับพืชไร่ พืชสวน

หมวดธุรกิจ : การขายส่งอุปกรณ์ขนส่ง 

(ยกเว้นยานยนต์จักรยานยนต์และจักรยาน)

เลขทะเบียน : 0315565001819

วันที่จดทะเบียน : 14 กันยายน 2565

ที่ตั้ง : 65 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130

แผนผังองค์กร

ติดต่อเรา

บริษัท ต.เสริมทรัพย์ จำกัด

T.SERMSAP CO., LTD.

📍   65 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 

📞  099 4969494

📧  t.sermsap@tsermsap.com

🌐   www.tsermsap.com

FacebookLinkYouTube

Copyright © 2023 T.SERMSAP CO., LTD. All rights reserved by T.SERMSAP